Revline G-12++

Opis

Płyn chłodniczy Revline G-12 ++ Zastosowanie:

Płyn chłodniczy Revline G-12 ++ jest gotowym do użycia preparatem chroniącym przed
zamarzaniem, który pozwala na przedłużone okresy między wymianami. Płyn oparty jest na technologii kwasów organicznych OAT, krzemianów i glikolu etylenowego. Przeznaczony do silników wyposażonych w chłodnice aluminiowe, żelazne lub systemy mieszane zarówno w samochodach osobowych jak i ciężarowych.

Normy, specyfikacje:

VW TL 774-G (G12++)
ASTM D3306

Parametry:

Płyn chłodniczy
Revline G-12 ++

Gęstość w temperaturze, 20oC, [g/cm3] 1,070-1,120
Barwa różowa
Temperatura krystalizacji, [oC] -37
Temperatura wrzenia,[oC], min. 109,5 pH 8,5
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości
rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.