REGULAMIN REVLINE MOTOR OIL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRODUKTÓW REVLINE I/LUB JASOL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.revline.pl oraz zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach wskazanej witryny internetowej oraz zawierania umów sprzedaży przez TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chudowie.
 2. Dane kontaktowe, pod którymi możliwe jest składanie zamówień, zgłaszanie uwag, reklamacji i sugestii są następujące:
 3. domena sklepu internetowego www.sklep.revline.pl
 4. telefoniczny numer infolinii: +48 697-077-409

(czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do16:00, opłaty zgodnie z cennikiem operatora)

 1. adres e-mail: sklep@revline.pl
 2. Sklepem internetowym zarządza Spółka działająca pod firmą TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chudów (44-177), Jesionowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000740297, NIP: 9691632924, REGON: 380956586.
 3. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla:
  1. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz
  2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Kupującym”).
 4. Działalność Witryny obejmuje sprzedaż za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego produktów marki REVLINE i/lub JASOL (zwane dalej Produkty).
 5. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:
 6. a)      dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 9.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej 66.0.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 0.3683.86 lub Opera w wersji nie starszej niż 36.0.2130.80
 7. b)     włączoną obsługę Java Script,
 8. c)      włączoną obsługę plików Cookies,
 9. d)     aktywny adres e-mail.
 10. Witryna www.sklep.revline.pl korzysta z plików Cookies.  Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.
 11. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.
 12. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży znajdujący się pod adresem: ul. Jesionowa 2, 44-177 Chudów.
 13. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 wraz ze zmianami).
 14. DEFINICJE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. KONTO – zbiór zasobów w systemie informatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym. Konto zabezpieczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta.
 4. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez TRANSOIL TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma marki REVLINE i/ lub JASOL będąca przedmiotem umowy sprzedaży między kupującym a sprzedawcą.
 1. REGULAMIN– niniejszy Regulamin dot. świadczenia usług poprzez sklep internetowy.
 2. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem: sklep.revline.pl
 1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów, zawarta między Kupującym a  TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie sklep.revline.pl utworzenia Konta, a także na świadczeniu innych usług jak np. Newsletter.
 3. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 4. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w Serwisie i/lub wypełnienie Formularza zamówienia i podanie prawidłowych danych, koniecznych do weryfikacji zamówienia i jego dostawy.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy każdym produkcie w Serwisie. Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. W celu poprawienia lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Twój koszyk”. Po zakończeniu składania zamówienia po kliknięciu na przycisk „Do kasy” Kupujący dokona wyboru sposobu płatności, oraz wyboru sposobu dostawy. Na końcu klikając na przycisk „Zamawiam” przejdzie do podsumowania zamówienia, a następnie klikając na przycisk „Wyślij” – potwierdzi złożenie zamówienia.
 4. Prezentowane na stronie Produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie zmówienia na stronie internetowej sklep.revline.pl polega na:
 6. wybraniu produktów spośród prezentowanych na stronie sklep.revline.pl,

 

 1. dodaniu produktów do koszyka,
 2. wypełnieniu formularza zamówienia (bez rejestracji w systemie) lub zalogowaniu do systemu (po wcześniejszym dokonaniu rejestracji – wypełnienie formularza rejestracji i założeniu Konta) oraz potwierdzeniu danych automatycznie uzupełnionych w formularzu na podstawie danych podanych podczas rejestracji,
 3. wybraniu sposobu zapłaty i dostawy,
 4. kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę„.
 5. Wysyłając formularz rejestracyjny Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 6. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego, że:
  1. zobowiązuje się do odbioru przesyłki;
  2. zobowiązuje się do zapłaty.
 7. Warunkiem poprawnej rejestracji Konta jest podanie właściwego adresu e-mail – który staje się jednocześnie loginem Kupującego w sklep.revline.pl. Do realizacji zamówienia niezbędne jest również podanie dokładnego adresu dostawy (adres nie może być adresem skrytki pocztowej).
 8. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez TRANSOIL TRADE Sp. z o.o. pod kątem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji dostępność zamówionych przez Kupującego produktów potwierdzona zostaje wiadomością wysłaną na podany przez niego w procesie rejestracji lub w formularzu zamówienia adres e-mail.
 9. Kupujący, podczas składania zamówienia, dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przy odbiorze do kwoty do 1.000,00 zł – powyżej tej kwoty płatność przy odbiorze nie jest możliwa;
  2. płatność – przedpłata przelewem na numer konta Sprzedawcy;
  3. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU);

Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.

 1. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 9 pkt b) Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 (siedem) dni po złożeniu zamówienia.
 2. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili składania zamówienia.
 1. Ceny produktów w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki produktów ponosi Kupujący. Koszty te zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia przez Kupującego. Koszt dostawy jest zależny od ilości zamówionych Produktów oraz wybranej formy dostawy.
 2. Ceny Produktów ustalane są w oparciu o aktualny asortyment i mogą ulegać zmianom, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany cen.
 1. Etykieta i dane producenta Produktu widoczne na zdjęciu są przykładowe i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności Produktu.
 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT – w zależności od potrzeb Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 3. Minimalne zamówienie to jeden Produkt.
 4. Zamówienia można składać na jeden lub wielokrotność jednego Produktu.
 5. Dostarczenie zamówionych produktów odbywa się poprzez:
  1. Odbiór osobisty w punkcie sprzedaży określonym w pkt I.8 niniejszego Regulaminu -w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00;
  2. Doręczenie przez kuriera na adres wskazany w zamówieniu.
 • Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Kupującego.
 1. Dostawy w innych godzinach niż podane w ust. 19 i w soboty wymagają dodatkowej opłaty dla firmy kurierskiej i mogą być ustalane indywidualnie na prośbę Kupującego zgłoszoną telefonicznie lub na adres e-mail.
 1. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.
 2. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny  w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki, poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedziby, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis Kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Kupujący będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszty przesyłki) wybierając taki sposób, by Produkt dotarł do TRANSOIL TRADE sp. z o.o. w stanie niezniszczonym.
 4. Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Zwracany przez Kupującego będącego konsumentem Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 6. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku Sprzedawca ma obowiązek wysłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Wysyłka zamówienia następuje w terminie do 2 dni roboczych od potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonych w ust. 9 pkt. b i c lub potwierdzenia dostępności zamówionych produktów w przypadku wyboru płatności określonej w ust. 9 pkt. a. W przypadku braku produktu w magazynie termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania dostępności zamówionych produktów.
 8. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 9. TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej www.sklep.revline.pl z powodu zdarzeń nadzwyczajnych, w tym siły wyższej i przerw technicznych.
 10. TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu korzystanie ze strony internetowej www.sklep.revline.pl i jej usług.
 11. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze stron sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a stroną www.sklep.revline.pl .
 12. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z witryny w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
 13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto w witrynie.
 14. TRANSOIL TRADE Sp. z o. o może usunąć Konto Kupującego, jeżeli:
 1. a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego,
 2. b)     działalność jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. c)      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 4. d)    Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 5. e)     podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnionej wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 1. Oświadczenie o usunięciu Konta zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail.
 2. Ponowna rejestracja Konta jest możliwa po uzyskaniu zgody TRANSOIL TRADE Sp. z o. o.
 3. Usunięcie Konta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 • REKLAMACJA I ZWROT PRODUKTU

 

 1. TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. przy każdym Produkcie podaje jego opis z podaniem m.in. ceny, producenta, kraju itp. Zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, zgodnych z podanym opisem.
 2. Reklamacje dotyczące Produktów należy kierować na adres e-mail: sklep@revline.pl. Powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę Kupującego, opis Produktu i wady oraz numer zamówienia), datę zakupu. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas wypełniania formularza rejestracji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do TRANSOIL TRADE Sp. z o. o.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie TRANSOIL TRADE Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, według wyboru Kupującego, w terminie 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dokona zwrotu dokonanej opłaty za zamówienie przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany podczas rejestracji albo prześle Kupującemu prawidłowo skompletowane zamówienie na swój koszt. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – administratorem danych osobowych jest TRANSOIL TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Jesionowa 2, 44-177 Chudów, KRS: 00000740297, NIP: 9691632924, REGON: 380956586, kontakt mailowy: ………………
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia (wypełnianego bez rejestracji i zakładania konta – imię i nazwisko, adres dostawy, adres email, dane firmy) oraz dane wynikające z zapłaty przelewem (nazwa nadawcy przelewu, adres, nr rachunku bankowego):
 2. przetwarzane będą w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ww. rozporządzenia;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zrealizowania umowy;
 4. dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo-księgowych w celu udokumentowania transakcji;
 5. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp., w szczególności spółkom grupy kapitałowej JASOL S.A., na których zlecenie prowadzony jest sklep internetowy (tylko w zakresie koniecznym do obsługi witryny internetowej, rozliczenia transakcji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji);
 6. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. Dane osobowe wymagane podczas rejestracji w przypadku założenie konta w sklepie internetowym:
 8. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia w celach marketingowych, a w przypadku dokonywania zakupów w sklepie internetowym – w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b ww. rozporządzenia;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne (dobrowolność założenia konta), lecz konieczne w celu zrealizowania umowy (w przypadku dokonywania zakupów);
 10. dane osobowe zawarte na koncie klienta przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody – usunięcia konta, zamknięcia sklepu internetowego, poza przypadkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym, wtedy dane konieczne do realizacji umowy będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo-księgowych w celu udokumentowania transakcji;
 11. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp., w szczególności spółkom grupy kapitałowej JASOL S.A., na których zlecenie prowadzony jest sklep internetowy (tylko w zakresie koniecznym do obsługi witryny internetowej, rozliczenia transakcji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;
 12. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 13. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  1. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – dane osobowe – adres mailowy, imię i nazwisko:
 14. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia w celach marketingowych;
 15. podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 16. dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 17. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp., w szczególności spółkom grupy kapitałowej JASOL S.A., na których zlecenie prowadzony jest sklep internetowy (tylko w zakresie koniecznym do obsługi witryny internetowej, rozliczenia transakcji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;
 18. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 19. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z zachowaniem prawa właściwego dla siedziby podmiotu prowadzącego sklep internetowy. Użytkownik korzystający ze sklepu oświadcza, iż korzystanie z witryny internetowej sklep.revline.pl i jej usług jest w kraju, z którego korzysta, prawnie dozwolone.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklep.revline.pl z możliwością jego pobrania oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu na każde jego pisemne żądanie.
 4. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. nie uznał reklamacji Kupującego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Kupujący będący konsumentem może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Kupujący będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.
 6. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 8. Układ oraz zawartość witryny sklep.revline.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 9. TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej witryny. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Kupującym a TRANSOIL TRADE Sp. z o. o. będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie w dobrej wierze. W razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwości ogólnej
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………………………..